De uitvaart

Het graf

Welke soorten graven zijn er? Kan mijn man/vrouw in hetzelfde graf worden begraven als ik? Word ik eigenaar van het graf en hoe zit het met het onderhoud van het graf? En hoe zit het met de grafrust? Allemaal vragen waar een antwoord op moet komen. Eerst wat algemeen geldende regels. Grafrust Volgens de wet geldt er een minimale grafrust van 10 jaar. In die periode mag er niets met de overledene gebeuren. Het graf mag daarom gedurende die eerste 10 jaar niet geruimd worden. Onderhoud van het graf Voor de afkoop van het door de eigenaar/beheerder van de begraafplaats (meestal de burgerlijke gemeente) onderhouden van het graf wordt een bepaald bedrag geheven. Dat is onafhankelijk van de keuze van het graf. De hoogte van het bedrag is wel afhankelijk van de keuze van het graf. Het begraven Voor het begraven van een overledene zal de eigenaar van de begraafplaats een bepaald bedrag vragen. Dat is onafhankelijk van het soort graf waarvoor gekozen wordt. Dit bedrag is bedoeld voor het bestrijden van de kosten die de eigenaar van de begraafplaats maakt voor het maken van een nieuw graf of het openen van een bestaand graf. Hieronder worden verschillende soorten graven beschreven met hun specifieke eigenschappen. Algemeen graf Een algemeen graf is een graf zonder rechten. Dat houdt in, dat de eigenaar van de begraafplaats de rechten behoud op het graf en dus kan bepalen wat er mee gebeurt. Concreet betekent dat, dat de eigenaar van de begraafplaats bepaalt wie er nog meer in het graf begraven wordt. Ook kan de eigenaar zonder ruggespraak met de nabestaanden na de wettelijke termijn van 10 jaar grafrust bepalen wanneer het graf geruimd zal worden. De kosten van een algemeen graf bestaan daarom uit de afkoop van het onderhoud en de kosten van begraven. Nieuw eigen graf Een nieuw eigen graf is een graf met rechten. De eigenaar van de begraafplaats draagt voor een bepaalde periode het uitsluitend recht op het graf over aan de nabestaanden. Dat betekent, dat de nabestaanden, of formeel de rechthebbende, mag bepalen wie er nog meer in dat graf begraven mag worden en wat er na de wettelijke termijn van 10 jaar grafrust met het graf moet gebeuren. De kosten van een nieuw eigen graf bestaan dan uit de afkoop van het onderhoud, de kosten van begraven en de kosten van het verlenen van uitsluitend recht op het graf. Keldergraf Een keldergraf is in wezen een nieuw eigen graf. Het verschil zit in de constructie van het graf. Een nieuw eigen graf is meestal een zandgraf. Een keldergraf heeft betonnen wanden en een betonnen vloer. Verder kan een verschil zijn het aantal overledenen dat begraven kan worden in een keldergraf. Door zijn constructie kost een keldergraf meer als een zandgraf. Natuurgraf Er zijn in Nederland een beperkt aantal natuurbegraafplaatsen. Enkele kenmerken van een natuurgraf zijn de eeuwige grafrust (een natuurgraf wordt nooit geruimd), keuze van een eigen plek en (meestal) geen mogelijkheid tot keuze van grafbedekking of grafmonument. De kosten voor de nabestaanden zijn eenmalig. In wezen is een natuurgraf een algemeen graf, u betaalt alleen voor de kosten van het begraven en afkoop van het onderhoud. Om een indruk te krijgen van de mogelijkheden van een natuurgraf kunt u kijken op de website van Natuurbegraven Nederland. Daarnaast realiseren steeds meer begraafplaatsen een gedeelte dat als natuurbegraafplaats wordt bestempeld. Daar geldt geen eeuwige grafrust en wordt het graf dus na verloop van een aantal jaren geruimd. Bovengronds begraven Bovengronds begraven is vrij nieuwe een manier van begraven. Iemand die is overleden wordt in een grafkamer bijgezet. Het bovengrondse graf biedt plaats voor één overledene. maar het is mogelijk om familiegraven te reserveren. Het bovengronds begraven gebeurt al eeuwen in de landen rond de Middellandse zee, in Zuid-Amerika, Azië en Nieuw-Zeeland. Volgens sommige tradities wordt bovengronds begraven ook gezien als een teken van respect naar de overledene. Lang niet elke begraafplaats biedt echter de mogelijkheid van bovengronds begraven. Als u dit wilt is het verstandig om dit ruim van tevoren te regelen. Welke keuze moet ik maken? De afweging wat voor u de beste keuze is, is afhankelijk van uw persoonlijke wensen. Uw familie omstandigheden, uw financiële wensen maar bijvoorbeeld ook uw geloof kunnen daar een belangrijke rol in spelen. Wij kunnen u helpen bij het maken van de juiste keuze. Neem gerust contact met ons op. Onze gegevens vindt u op onze contactpagina.

Verzekeringen

Noah Uitvaartbegeleiding biedt zelf geen verzekeringen aan. Noah richt zich als uitvaartonderneming op de zorg om de nabestaanden en de overledene. Er zijn verschillende grote verzekeraars die globaal twee soorten uitvaartverzekeringen aanbieden: de naturaverzekering en de kapitaalverzekering. Het belangrijkste verschil tussen beide typen is dat men zich bij een naturaverzekering verzekert voor een standaard pakket diensten, terwijl men zich bij een kapitaalverzekering verzekert voor een bepaald geldbedrag. Naturaverzekering Uitvaartverzekering waarbij men verzekerd is van een standaard pakket aan diensten. De uitvaartverzorger, die wordt uitgekozen door de verzekeraar, regelt deze diensten. Zolang de afgenomen diensten overeenstemmen met de verzekerde diensten zien de nabestaanden geen rekening. Een naturaverzekering wordt aangeboden door de grote landelijke uitvaartondernemingen en de grote verzekeringsmaatschappijen. Zo’n pakket aan diensten kan bestaan uit het volgende: een uitvaartleider een aantal dragers de verzorging van de overledene een rouwauto naar de dichtsbijzijnde begraafplaats een standaard kist een maximaal aantal rouwbrieven met enveloppen en porti een volgwagen in de gemeente waar de uitvaart plaatsvindt vervoer van de overledene van huis of ziekenhuis naar de aula van de begraafplaats akte van overlijden een condoleanceregister De uitvaart, het gebruik van de aula, de opbaring en de koffie na de uitvaart kunnen soms worden meeverzekerd voor een maximum bedrag. Voordeel van een dergelijke verzekering is dat alle zorgen uit handen genomen worden. Nadeel is dat er niet veel te kiezen is. Als men dat toch wil kan dat vaak alleen tegen forse meerkosten. De kosten van een graf verschillen sterk per gemeente. Daarom kiezen sommige verzekeraars voor een door hen aangewezen graf. Een ander nadeel kan zijn, dat de verzekeraar bepaalt welke uitvaartverzorger er bij u aan de deur komt. Het kan zelfs zo zijn, dat u in de tijd voorafgaand aan de uitvaart te maken krijgt met verschillende uitvaartverzorgers. Overigens is het een wijdverbreid misverstand, dat men verplicht is om bij de naturaverzekering de uitvaart te laten regelen door de verzekeraar. Die verplichting is er niet. Als u de uitvaart wilt laten regelen door een door u gekozen uitvaartverzorger, kan de verzekeringsmaatschappij worden gevraagd uit te keren in geld. Die zal dat ten allen tijde ook doen. Wel wordt (vaak) aangegeven, dat de uitgekeerde geldwaarde iets lager is (meestal 10%) dan de waarde van het pakket waarvoor men is verzekerd.   Kapitaalverzekering Uitvaartverzekering waarbij men verzekerd is van een bepaald geldbedrag. De nabestaanden kunnen in alle vrijheid zelf bepalen hoe men de uitvaart vorm wil geven. Er zijn geen beperkende bepalingen ten aanzien van de keuze die men maakt. De verzekeraar keert het verzekerde bedrag volledig uit aan de nabestaanden. Die kunnen die bedrag aanwenden voor het bestrijden van de kosten van de uitvaart. Voordeel van een dergelijke verzekering is dat er volledige keuzevrijheid is ten aanzien van het samenstellen van de uitvaart. En u kunt direct zelf bepalen wie uw uitvaartverzorger wordt. Nadelen aan deze vorm van verzekeren zijn er niet echt, of het zou moeten zijn dat de nabestaanden actief mee mogen denken in het vormgeven van de uitvaart van hun geliefde. Wat te doen? Heeft u voldoende spaargeld om een uitvaart te bekostigen, dan is verzekeren niet nodig. De vraag wat dan voldoende is, wordt in hoge mate bepaald door de keuzes die u maakt. Een voorgesprek met ons kan daar duidelijkheid in verschaffen. Als u zich toch wilt verzekeren, of wellicht uw kinderen, dan is een kapitaalverzekering te verkiezen boven een naturaverzekering. U heeft dan alle vrijheid om, als het moment daar is, zelf uw keuzes te maken aangaande de uitvaart.