Het graf

Welke soorten graven zijn er? Kan mijn man/vrouw in hetzelfde graf worden begraven als ik? Word ik eigenaar van het graf en hoe zit het met het onderhoud van het graf? En hoe zit het met de grafrust? Allemaal vragen waar een antwoord op moet komen.

Eerst wat algemeen geldende regels.

Grafrust

Volgens de wet geldt er een minimale grafrust van 10 jaar. In die periode mag er niets met de overledene gebeuren. Het graf mag daarom gedurende die eerste 10 jaar niet geruimd worden.

Onderhoud van het graf

Voor de afkoop van het door de eigenaar/beheerder van de begraafplaats (meestal de burgerlijke gemeente) onderhouden van het graf wordt een bepaald bedrag geheven. Dat is onafhankelijk van de keuze van het graf. De hoogte van het bedrag is wel afhankelijk van de keuze van het graf.

Het begraven

Voor het begraven van een overledene zal de eigenaar van de begraafplaats een bepaald bedrag vragen. Dat is onafhankelijk van het soort graf waarvoor gekozen wordt. Dit bedrag is bedoeld voor het bestrijden van de kosten die de eigenaar van de begraafplaats maakt voor het maken van een nieuw graf of het openen van een bestaand graf.

Hieronder worden verschillende soorten graven beschreven met hun specifieke eigenschappen.

Algemeen graf

Een algemeen graf is een graf zonder rechten. Dat houdt in, dat de eigenaar van de begraafplaats de rechten behoud op het graf en dus kan bepalen wat er mee gebeurt. Concreet betekent dat, dat de eigenaar van de begraafplaats bepaalt wie er nog meer in het graf begraven wordt. Ook kan de eigenaar zonder ruggespraak met de nabestaanden na de wettelijke termijn van 10 jaar grafrust bepalen wanneer het graf geruimd zal worden. De kosten van een algemeen graf bestaan daarom uit de afkoop van het onderhoud en de kosten van begraven.

Nieuw eigen graf

Een nieuw eigen graf is een graf met rechten. De eigenaar van de begraafplaats draagt voor een bepaalde periode het uitsluitend recht op het graf over aan de nabestaanden. Dat betekent, dat de nabestaanden, of formeel de rechthebbende, mag bepalen wie er nog meer in dat graf begraven mag worden en wat er na de wettelijke termijn van 10 jaar grafrust met het graf moet gebeuren. De kosten van een nieuw eigen graf bestaan dan uit de afkoop van het onderhoud, de kosten van begraven en de kosten van het verlenen van uitsluitend recht op het graf.

Keldergraf

Een keldergraf is in wezen een nieuw eigen graf. Het verschil zit in de constructie van het graf. Een nieuw eigen graf is meestal een zandgraf. Een keldergraf heeft betonnen wanden en een betonnen vloer. Verder kan een verschil zijn het aantal overledenen dat begraven kan worden in een keldergraf. Door zijn constructie kost een keldergraf meer als een zandgraf.

Natuurgraf

Er zijn in Nederland een beperkt aantal natuurbegraafplaatsen. Enkele kenmerken van een natuurgraf zijn de eeuwige grafrust (een natuurgraf wordt nooit geruimd), keuze van een eigen plek en (meestal) geen mogelijkheid tot keuze van grafbedekking of grafmonument. De kosten voor de nabestaanden zijn eenmalig. In wezen is een natuurgraf een algemeen graf, u betaalt alleen voor de kosten van het begraven en afkoop van het onderhoud. Om een indruk te krijgen van de mogelijkheden van een natuurgraf kunt u kijken op de website van Natuurbegraven Nederland.
Daarnaast realiseren steeds meer begraafplaatsen een gedeelte dat als natuurbegraafplaats wordt bestempeld. Daar geldt geen eeuwige grafrust en wordt het graf dus na verloop van een aantal jaren geruimd.

Bovengronds begraven

Bovengronds begraven is vrij nieuwe een manier van begraven. Iemand die is overleden wordt in een grafkamer bijgezet. Het bovengrondse graf biedt plaats voor één overledene. maar het is mogelijk om familiegraven te reserveren. Het bovengronds begraven gebeurt al eeuwen in de landen rond de Middellandse zee, in Zuid-Amerika, Azië en Nieuw-Zeeland. Volgens sommige tradities wordt bovengronds begraven ook gezien als een teken van respect naar de overledene. Lang niet elke begraafplaats biedt echter de mogelijkheid van bovengronds begraven. Als u dit wilt is het verstandig om dit ruim van tevoren te regelen.

Welke keuze moet ik maken?

De afweging wat voor u de beste keuze is, is afhankelijk van uw persoonlijke wensen. Uw familie omstandigheden, uw financiële wensen maar bijvoorbeeld ook uw geloof kunnen daar een belangrijke rol in spelen. Wij kunnen u helpen bij het maken van de juiste keuze. Neem gerust contact met ons op. Onze gegevens vindt u op onze contactpagina.