Kosten

Eén van de vragen die veel gesteld worden is: wat kost nu eigenlijk een uitvaart?

Een heel logische vraag, maar daar is niet zo eenvoudig antwoord op te geven. Er is geen eenduidig antwoord die vraag. Toch kan er wel iets over gezegd worden.

Kosten graf

De grootste kostenpost vormt meestal de keuze van het graf in combinatie met de gemeente waar u begraven wilt worden. Elke gemeente hanteert haar eigen tarieven. Dat maakt, dat de keuze van de gemeente van begraven al heel bepalend is voor de kosten. U heeft overigens de vrije keuze waar u begraven wilt worden. Gebruikelijk is uiteraard dat u begraven wordt in uw woonplaats, maar dat is geen verplichting.

Vervolgens is de keuze van het soort graf van belang. Voor meer informatie daarover zie elders op onze website. Kiest u bijvoorbeeld voor een algemeen graf dan bent u goedkoper uit dan als u kiest voor een nieuw eigen graf.

Maar wat zijn dan de kosten van een graf? Om aan te geven hoe bepalend de keuze van een graf is kunnen we zeggen, dat een graf “aan te kopen” is voor een bedrag dat ligt tussen de 1000 en 7000 Euro.