Verzekeringen

Noah Uitvaartbegeleiding biedt zelf geen verzekeringen aan. Noah richt zich als uitvaartonderneming op de zorg om de nabestaanden en de overledene.

Er zijn verschillende grote verzekeraars die globaal twee soorten uitvaartverzekeringen aanbieden: de naturaverzekering en de kapitaalverzekering. Het belangrijkste verschil tussen beide typen is dat men zich bij een naturaverzekering verzekert voor een standaard pakket diensten, terwijl men zich bij een kapitaalverzekering verzekert voor een bepaald geldbedrag.

Naturaverzekering

Uitvaartverzekering waarbij men verzekerd is van een standaard pakket aan diensten. De uitvaartverzorger, die wordt uitgekozen door de verzekeraar, regelt deze diensten. Zolang de afgenomen diensten overeenstemmen met de verzekerde diensten zien de nabestaanden geen rekening.

Een naturaverzekering wordt aangeboden door de grote landelijke uitvaartondernemingen en de grote verzekeringsmaatschappijen.

Zo’n pakket aan diensten kan bestaan uit het volgende:
  • een uitvaartleider
  • een aantal dragers
  • de verzorging van de overledene
  • een rouwauto naar de dichtsbijzijnde begraafplaats
  • een standaard kist
  • een maximaal aantal rouwbrieven met enveloppen en porti
  • een volgwagen in de gemeente waar de uitvaart plaatsvindt
  • vervoer van de overledene van huis of ziekenhuis naar de aula van de begraafplaats
  • akte van overlijden
  • een condoleanceregister

De uitvaart, het gebruik van de aula, de opbaring en de koffie na de uitvaart kunnen soms worden meeverzekerd voor een maximum bedrag.

Voordeel van een dergelijke verzekering is dat alle zorgen uit handen genomen worden.

Nadeel is dat er niet veel te kiezen is. Als men dat toch wil kan dat vaak alleen tegen forse meerkosten. De kosten van een graf verschillen sterk per gemeente. Daarom kiezen sommige verzekeraars voor een door hen aangewezen graf.

Een ander nadeel kan zijn, dat de verzekeraar bepaalt welke uitvaartverzorger er bij u aan de deur komt. Het kan zelfs zo zijn, dat u in de tijd voorafgaand aan de uitvaart te maken krijgt met verschillende uitvaartverzorgers.

Overigens is het een wijdverbreid misverstand, dat men verplicht is om bij de naturaverzekering de uitvaart te laten regelen door de verzekeraar. Die verplichting is er niet. Als u de uitvaart wilt laten regelen door een door u gekozen uitvaartverzorger, kan de verzekeringsmaatschappij worden gevraagd uit te keren in geld. Die zal dat ten allen tijde ook doen. Wel wordt (vaak) aangegeven, dat de uitgekeerde geldwaarde iets lager is (meestal 10%) dan de waarde van het pakket waarvoor men is verzekerd.
 
Kapitaalverzekering

Uitvaartverzekering waarbij men verzekerd is van een bepaald geldbedrag. De nabestaanden kunnen in alle vrijheid zelf bepalen hoe men de uitvaart vorm wil geven. Er zijn geen beperkende bepalingen ten aanzien van de keuze die men maakt.

De verzekeraar keert het verzekerde bedrag volledig uit aan de nabestaanden. Die kunnen die bedrag aanwenden voor het bestrijden van de kosten van de uitvaart.

Voordeel van een dergelijke verzekering is dat er volledige keuzevrijheid is ten aanzien van het samenstellen van de uitvaart. En u kunt direct zelf bepalen wie uw uitvaartverzorger wordt.

Nadelen aan deze vorm van verzekeren zijn er niet echt, of het zou moeten zijn dat de nabestaanden actief mee mogen denken in het vormgeven van de uitvaart van hun geliefde.

Wat te doen?

Heeft u voldoende spaargeld om een uitvaart te bekostigen, dan is verzekeren niet nodig. De vraag wat dan voldoende is, wordt in hoge mate bepaald door de keuzes die u maakt. Een voorgesprek met ons kan daar duidelijkheid in verschaffen.

Als u zich toch wilt verzekeren, of wellicht uw kinderen, dan is een kapitaalverzekering te verkiezen boven een naturaverzekering. U heeft dan alle vrijheid om, als het moment daar is, zelf uw keuzes te maken aangaande de uitvaart.