Noah

De naam Noah komt uit het Hebreeuws. Het betekent rust of vertroosting. In de tijd rondom het overlijden van een dierbare zoeken mensen troost, steun in hun verdriet. In onze dienstverlening bieden wij praktische steun bij de verzorging, het overbrengen en de uitvaart van de dierbare. Daarnaast bieden wij mentale steun in het verwerken van het verlies van de dierbare.

In ons logo is de regenboog verwerkt. In het Bijbelse verhaal over Noach (Noah) geeft God de mens Zijn regenboog als teken, dat Hij nooit meer zo’n grote watervloed op de aarde zal geven. Daarmee troost Hij de mens en biedt hem Zijn hulp aan.