Wie zijn wij

Sophie Hagen – van der Starre (gespecialiseerd in rouwverwerking)

Van beroep ben ik doktersassistente. Ik heb vele jaren in de gezondheidszorg gewerkt. Na de ervaring opgedaan na het overlijden van mijn vader in 2003, heb ik de overstap gemaakt naar het uitvaartvak.

Ik heb als uitvaartleidster gewerkt bij een Waddinxveense uitvaartondernemer, daarna rouwkamermedewerkster geweest bij een grote Rotterdamse onderneming en tenslotte als uitvaartleidster en nazorgmedewerkster actief geweest bij een Bleiswijkse uitvaartonderneming.

En nu zelfstandig verder met onze eigen uitvaartonderneming Noah Uitvaart- en Rouwbegeleiding.

  
Harco Hagen (gediplomeerd uitvaartleider)
Van huis uit ben ik ICT-er. In 2007 ben ik een heel andere weg ingeslagen. Mede onder invloed van de warme verhalen van Sophie, mijn vrouw, heb ik de eerste voorzichtige stappen gezet in de uitvaartwereld.

Eerst de STIVU opleiding voor uitvaartleider gevolgd. Daarna als drager gewerkt voor verschillende uitvaartondernemingen en begin 2010 toegetreden tot het bedrijf Straver Uitvaartvervoer. Ik heb daar onder andere de verzorging en het overbrengen van overledenen gedaan (het afleggen), rouw- en volgauto’s gereden en planningswerkzaamheden uitgevoerd.

Op 8 januari 2015 ben ik samen met Sophie als zelfstandig uitvaartondernemer verder gegaan.

Samen hebben we ruim 30 jaar ervaring in het uitvaartvak. Sophie richt zich met name op het contact met de nabestaanden. Harco zorgt meer voor de organisatorische en administratieve ondersteuning.

Na een melding van overlijden proberen we zoveel als mogelijk samen het eerste bezoek aan de nabestaanden af te leggen. Sophie kan dan in alle rust het gesprek met de nabestaanden voeren, terwijl Harco zich richt op het regelen van allerlei praktische zaken.

  
Noah Uitvaart- en Rouwbegeleiding

Noah Uitvaartbegeleiding en rouwbegeleiding WaddinxveenDe naam Noah komt uit het Hebreeuws. Het betekent rust of vertroosting.

In de tijd rondom het overlijden van een dierbare zoeken mensen troost, steun in hun verdriet. In onze dienstverlening bieden wij praktische steun bij de verzorging, het overbrengen en de uitvaart van uw dierbare.

Daarnaast begeleidt Noah Uitvaart- en Rouwbegeiding u bij het verwerken van het verlies van uw dierbare.

Steun geeft rust.